Учаснику

1. Отримати текст від менеджера диспуту чи від капітана команди.

2. За назвою визначити що є основним об’єктом тексту.

3. Виділити поняття, які розбираються у тексті і спробувати сформувати про них власну думку. Аналогічну роботу потрібно провести і з незрозумілими місцями тексту. Саме до них і слід формулювати тези.

4. Сформувати три тези за текстом. Бажано щоб тези відображали ваше розуміння понять, або ж основну характеристику позицій. Тези формулюйте від свого імені, а не викладайте чужу думку (від третьої особи). Візьміть за правило концентруватися у тезі на чомусь одному, а не намагатися задіяти у ній все, що можете.

5. Здайте індивідуальні тези менеджеру турніру. Це є ваш пропуск до участі у диспутах.

6. Обговоріть текст у команді, сформулюйте тези від команди і стратегію їх захисту. «Програйте» диспут між собою, зімітувавши дії противника.

7. Пересвідчіться, чи капітан вашої команди вчасно передав тези команди менеджеру диспутів і отримав від нього тези команди – вашого опонента.

8. Завчасно (до диспуту) обговоріть тези ваших опонентів і сформулюйте до них контртези.

9. На диспуті, задавайте питання на розуміння: «Чи правильно я зрозумів, що…(ваш варіант розуміння)», щоб визначити, що є об’єктом у тезі противників і який сенс чи признак цьому об’єкту приписує ваш противник.
Питання на розуміння можна задавати з метою приписати противнику:

 • вигідний для вас об’єкт чи його характеристику (щоб він їх прийняв);
 • невигідний для вас об’єкт і характеристику (щоб від їх відмовився);

10. Отримавши відповідь не поспішайте висловлювати непогодження. Не розкривайтеся раніше часу. Прибережіть його для контртези, чи для підсумків диспуту.

11. Отримавши питання на розуміння від противників, можете обмежитися короткими відповідями «Так» чи «Ні». Розгорнуті відповіді дадуть більше шансів противнику «придертися» до вашої тези.

12. Якщо ваша команда програла, а ви бажаєте й далі брати участь у цьому ж турнірі, ви можете попроситися до команди, яка ще бере участь у диспутах.

Капітану команди

1. Отримати тексти на команду від менеджера диспуту і вчасно передати їх членам вашої команди.

2. Домовитися з командою про зручний час для обговорення тексту і формулювання тез від команди. До того часу члени вашої команди мають проробити текст і сформулювати тези від команди. Для певності зберіть їх (тези) і передайте менеджеру диспутів.

3. Якщо хтось з вашої команди у визначений час диспуту не зможе бути присутній на ньому, завчасно домовтеся з менеджером про перенесення диспуту.

4. Передати команді тези менеджеру диспутів або ж безпосередньо опонентам, не пізніше ніж за годину до диспутів і отримайте від них їх тези.

5. Зібрати команду для продумування контртез і стратегії диспуту щодо кожної з трьох тез.

6. Забезпечити присутність на диспуті усіх членів вашої команди.

Експерту

Факт залучення вас до групи експертів має говорити про те, що ви володієте завдатками аналітичного мислення і розуміння. Бажана умова – ви є і учасником диспутів як капітан чи член команди.

1. Опрацювати текст, виконавши з «подвійним старанням» усі вимоги до гравця (виділити основні поняття і сформулювати три тези), навіть, якщо ви не є гравцем на турнірі. Непристойно судити інших, не розуміючи предмет суддівства.

2. Уточнити з менеджером турніру дні і час вашої участі у диспутах як експерта.

3. Під час диспуту ви можете задавати питання на розуміння після того, як гравці з’ясували свої позиції. Сенс ваших запитань:

 • щоб прояснити позицію диспутантів, для себе, що може здатися дивним, адже диспутанти для себе вже все з’ясували;
 • більш точно окреслити позиції противників, якщо вам здалося, що учасники формулюють контртезу, не зрозумівши правильно тезу.

Це потрібно робити обережно, щоб не підіграти одній з сторін, без тиску і не викриваючи симпатій до гравців чи їх точок зору.

4. По меншій мірі коментуєте свою версію розгортання диспуту, але норма - задати поняття або ж позицію стосовно якої ви проводите експертизу;

5. Визначаєте: кращого диспутанта, кращого у команді, команду-переможницю.

Ведучому

Якщо вас залучили до ведення диспутів, то, скоріше за все, ви неодноразово продемонстрували завдатки не тільки аналітичного мислення і розуміння, але й ситуативності, організації комунікації. Бажано, щоб ви брали участь у турнірі і як гравець та експерт.

Завдання ведучого полягає у такому проясненню позицій команд, щоб було і «їжаку» зрозуміло об’єкт зіткнення. Ви маєте це зробити, якщо у вже сформульованій контр тезі такого зіткнення «впритул не видно».

Усі вимоги до експерта розповсюджуються і на позицію ведучого. А окрім того…

1. Завчасно ознайомитися з тезами команд, визначивши яка з цих тез буде використана на диспуті. Визначаючи тезу ви маєте орієнтуватися на :
схему поняття чи позиції, котрі ви з допомогою диспуту «посадите» на учасників;
відповідність тези основному змісту тексту;
власну компетентність, як організатора комунікації за цією тезою;

2. Після озвучення тези, навіть, якщо вам щось у ній незрозуміло, не дивлячись на те, що ви обрали найкращу тезу з поданих, ініціюйте спочатку запитання від противника. Цим ви «вб’єте» три зайці:

 • не підміните диспут між командами, диспутом між вами і командою, чим часто грішать новоспечені ведучі;
 • порівняєте своє розуміння з розумінням команди-опонента, котра розкриє усі свої розумові здібності;
 • отримаєте час для обдумування власного розуміння тези і, якщо буде необхідність задасте своє запитання. Хто вам заборонить? Ви ж ведучий.

3. Пояснюйте гравцям їх формальні помилки, обов’язково зберігаючи нейтралітет.

4. Слідкуєте за дисципліною.

5. Підбиваєте з експертами підсумки диспут;

6. Заповнюєте Бланк-протокол ведення диспутів і здаєте його менеджеру турніру.

Менеджеру турніру диспутів

1. Визначити тематику тексту враховуючи (потреби ЗУП, ситуацію у країні, тощо).

2. Знайти потрібний текст (професійна класика, актуальна періодика…)

3. Визначити контингент учасників диспуту (паралелі класів, класи…).

4. Визначити групу експертів і ведучих (учні, що демонструють у повсякденному житі попередніх заходах ЗУПу здібності до:

 • аналітики;
 • організації комунікації;
 • розуміння;
 • схематизації;
 • ситуативності;

Кожен член групи експертів-ведучих вказує у які дні неділі, його краще не ставити на диспути.

5. Сформувати команди з 3-5 осіб (за бажанням учасників чи на власний розсуд), зваживши, щоб у команді був учень, що зможе організувати учасників своєї групи – капітан команди, учень із завдатками аналітики, між учнями не було відвертої неприязні). Команда має номер і може мати оригінальну назву.

6. Скласти сітку змагань за чемпіонатною чи кубковою (олімпійською) системами

7. Скласти недільні графіки (див. додаток 1.) змагань у яких вказуються:

 • номери і склади команд;
 • місце проведення (аудиторія)
 • час початку диспуту;
 • ведучий;
 • експерти;

У сумі число експертів з ведучим має бути непарним, щоб безперешкодно визначити команду-переможця, і, у певній мірі, кращих диспутантів.

8. Погодити терміни зустрічей з їх учасниками і вивісити на дошці (сервері, сайті).

9. Роздрукувати необхідну кількість текстів і роздати їх учасникам з завданням схематизувати основні поняття тексту і сформулювати три тези.
Кожен учасник не пізніше ніж за два дні до диспуту повинен отримати власний примірник тексту, напередодні диспуту здати виконане завдання, а після припинення участі у турнірі – текст.
Кожна група формулює перед диспутом по три тези і здає їх менеджеру. Менеджер повинен ознайомити учасників диспутів з тезами їх противників не пізніше, ніж за годину до диспутів. Одна з цих шести тез (по три від групи) буде предметом диспуту. Її безпосередньо перед диспутом визначить ведучий. Аркуш з тезами команд паралельно вивішується на дошку, щоб команди опоненти могли підготуватися. Він може виглядати так, як показано у таб. 1 світлини.


Облікові таблиці

10. Забезпечити ведучого бланком-протоколом диспуту (див. додаток 2.), котрий той повертає заповненим після диспуту.

11. Постійним нагадуванням, забезпечувати присутність команд, а також експертів на диспутах.

12. Вчасно вносити зміни у склади команд, сітку і недільні графіки змагань.

13. Відображати змістовні результати кожного диспуту у ЗМІ (дошка, сервер, сайт), з метою збільшення рейтингу диспутів серед учнів. Такими формами можуть бути:

«Бойовий листок диспутів», примірник якого подано у додатку 3.;
«Кращі диспутанти» (див. додаток 4.);
«Банк тез з диспутів» (див. табл. 1 світлини)

Оскільки «Банк тез з диспутів» несе навчальний смисл, тези у ньому менеджер диспутів повинен редагувати на предмет точності виділення об’єкту тези і лаконічності її формулювання. До тез/контртез слід додавати схеми. Контртеза взагалі може формулюватися самим менеджером. Про це можна зазначити у примітці. Основне ж призначення примітки – пояснення типу чи конструкції тези/контртези.

>>>Тут<<<розміщені пропоновані нами тексти з диспутів. До деяких з них ми долучили завдання до тексту, аналітику, «Банк тез».

14. При наявності у закладі кредитної системи, нарахувати кредити і ввести їх до неї, виходячи з таких даних:
участь у диспутах – 0,5 кредиту;
участь у диспутах ≥ 3 разів – 1 кредит;
експертиза або ведення диспутів – 1 кредит;
найбільша кількість ведень диспутів – 1 кредит;
найбільша кількість експертиз диспутів – 1 кредит;
кращий у команді – 0,5 кредиту;
кращий у диспуті – 1 кредит;
кращий у диспуті або команді найбільшу кількість разів – 1 кредит.

Для фіксації кредитів краще скористатися Excel. Приклад файлу відображає табл. 3 світлини.

У цій таблиці показано, що в першому турі команди 2 і 3 програли. Зося Синіцина вибула із змагань, а Паніковський перейшов у команду 1 до Остапа Бендера.
Колонки з турами відповідають кількості турів. За колонками з турами йдуть дати, у яких відображаються диспути. Учні за участь у диспуті отримує 1. Одинички автоматично сумуються і трансформуються у кредити.

Форми менеджера

На схемі відображені усі форми, з які допоможуть Менеджеру диспутів забезпечити їх проведення і облік результатів.

Додатки для менеджера турніру
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.