У цьому розділі планується розмістити особисті погляди на історію ліцею чи його окремих підрозділів, від приватних осіб, структур, кланів тощо...

Розділ починає офіційна історія ЗУП у ліцеї з 1993 по 2012 роки.

Чекаємо на історії інших причетних до ліцею людей. Спогади просимо присилати на адресу: andrukhovets@gmail.com.

Додай свою історію

Київський ліцей бізнесу заснований у 1991 році за ініціативи С. Лаптєва, Л. Паращенко, С. Клімова. Заснованики - Університет «КРОК», Шевченківська районна у м. Києві державна ажміністрація. Ліцей, в якому навчаються учні 8-11 класів – один із експериментальних майданчиків, на якому проектувалася і здійснюється дисципліна «Загальна управлінська підготовка».

Паращенко Л.І.Зінченко О.П.

Рішення про впровадження управлінської підготовки в Київському ліцеї бізнесу було прийнято тодішнім і нинішнім директором ліцею Людмилою Іванівною Паращенко в 1993 р., після серії зустрічей з командою методологів школи Георгія Петровича Щедровицького, на чолі з лідером – Зінченком Олександром Прокоповичем. Тоді, на фоні суцільної руйнації залишків радянської школи і великих очікувань нерозкритого потенціалу самостійної України, засновники ліцею вели пошук нових ідей у сфері освіти, а методологи – майданчика для реалізації сорокарічних наробок Московського методологічного гуртка. Для проектування і реалізації освітньої програми ліцею як інноваційного навчального закладу, в його структурі було створено Проектно-аналітичний центр, який очолив і досі очолює Зінчен­ко О.П.

Основу загальної управлінської підготовки, як і описано в цьо­му виданні, склав технологічний цикл проектно-аналітичних сесій. Оскільки проектно-аналітичні сесії реалізуються через ігрову форму, в ліцеї вони прижилися під назвою ігор, серії ігор. На стрижневій щорічній серії ігор відбувалася реалізація чотирирічних наскрізних освітніх проектів[1], кожен з яких мав свого керівника з різним досвідом методологічних робіт у ММГ-ММЛ, і тим самим певні відмінності у навчальному плані (див. нижче). Кожен новий освітній проект стартував з новим навчальним роком і черговим набором до 8-го класу ліцею. На самих іграх учні-учасники формуються у робочі групи – команди, між якими і відбувається гра, незалежно ні від проекту, ні від класу, в якому навчаються учні. Кожна робоча група в грі (7±2 особи) має свого керівника – ігротехніка, котрий вже рік провчився у ліцеї, продемонстрував свою зацікавленість управлінською підготовкою (до 1998 р. вона мала назву «Профкурс»[2]) і був виділений проектувальниками та реалізаторами технології. Позиції ігротехніків у малих групах впродовж протягом перших двох років ЗУП займали самі проектувальники і реалізатори технологій (далі – ігропрактики). На третій рік реалізації і становлення технології виокремилася група учнів, у якій ліцеїсти здатні були виконувати не лише функції ігротехніків, але й проектувати ігри як для усього учнівського загалу свого навчального закладу, так і для старшокласників міста, регіону, країни.

Хронологія робіт

Технологія була запущена першим освітнім проектом – «Тьютор», 1994-1998 роки. Керівник проекту і автор технології Зінченко О.П.. Основний склад оргрупи з числа учнів: Шоптенко В’ячеслав, Мінькович Валентин, Фурманчук Ганна, Рябчун Олена.

Книжка «Педагогическая инженерия», що видана у 1997 році під авторством керівника проекту «Тьютор» Зінченка О.П. – один з основних продуктів цього освітнього проекту.

Теппер Ю.М.

Другий освітній проект – «Фітнес», 1995-1999 роки. Керівник – Теппер Юрій Миколайович. Авангард групи організаторів – Джижуленко Оксана, Маєвська Катерина, Комарова Анна, Нікітін Анатолій. На третьому (1997-98 навчальний рік) році реалізації цього проекту ми зрозуміли необхідність щорічної зміни керівної учнівської групи та орієнтації на десятий клас, як основну ударну силу.

Результатом реалізації цього освітнього проекту стало впровадження:

- принципу особливостей змісту освітніх проектів як функцій їх керівників;

- напрямку психофізичної готовності (фітнесу), який привніс керівник цього освітнього проекту Теппер Ю.М.;

- тематичних проектів, про один з яких «Дракон» йтиметься далі;

Неждана Кузьміна

Третій освітній проект – «Менеджер», 1996-2000 роки. Керівник – Кузьміна Неждана Юріївна. Основа групи організаторів: Кругляк Валерія, Ткачук Марія, Пріма Антон, Подорожня Валерія, Луканіна Ганна.

Упродовж реалізації цього освітнього проекту з ініціативи Зінченка О.П. система робіт з підготовки управлінців, яка називалася «Профкурс», отрималала власну назву – «Початкова управлінська підготовка» (ПоУП), як перший щабель управлінської майстерності. Тоді ж напрямок психофізичної готовності був введений як обов’язкова складова ПоУП, а художня рефлексія ігор – як практика (один з експериментальних майданчиків) курсу акторської майстерності.

Петро Андруховець

Четвертий освітній проект – «Лідер», 1997-2001 роки. Керівник – Андруховець Петро Михайлович. Управлінські функції перейняли такі учні: Пітякова Марія, Свінтозельська Юлія, Газенко Олексій, Бунь Юлія.

Саме в цей час провадиться стандартизація основних форм навчання і пов’язаного з ними змісту (не плутати з навчальним матеріалом) у ПоУП, що отримало своє відображення у виданій 2000-го року монографії Зінченка О.П. «Игровая педагогика».

/Files/images/do_stor/Степанов.jpgКузьменко Л.І.

П’ятий освітній проект – «Команда», 1998-2002 роки. Керівники – Степанов Фарід Захарович та Кузьменко Лариса Іванівна. Учнівська команда управлінців – Дядюра Антон, Гоношиліна Марина, Ткачук Галина, Єрко Галина.

Технологізувався ігровий цикл ПоУП і закріпилася його тематизація: Вступ до ПоУП (сфера освіти), Господарство (напрямки господарської сфери, підприємницькі проекти, бізнес-плани), Фінанси (устрій фінансової сфери, фінансові інститути та інструменти), Право (судові змагання), Політика (від трьох гілок влади за Монтеск’є до інстанцій влади і багатофокусного управління), Відтворення (рефлексія досвіду і проектування наступного циклу навчання).

/Files/images/do_stor/доро 3.jpg

Шостий освітній проект – «Фітнес-2», 1999-2003 роки. Керівники – Теппер Юрій Миколайович та Добротвор Олена Вікторівна. Лідер групи учнівського складу – Ваховський Данило, а найближчі його помічники Довгалевська Віра, Харченко Олена.

Якщо в другому освітньому проекті «Фітнес» до педагогічної технології ЗУП був включений напрямок психофізичної готовності, то впродовж проекту «Фітнес-2» відбулася аспектизація і тематизація фітнесу в іграх ЗУП, а саме: Вступ до ЗУП – психофізична діагностика колективу учнів, Господарство – організація ігровими групами психофізичних змагань і їх конкурс, Фі­нан­си – схематизація проходження психофізичних змагань: від годинного бігу до спортивного орієнтування, Право – змагання на вправність, антропотехніка, Політика – різнопланові змагання з обмеженням кількості учасників від ігрових груп, Відтворення – конкурс парадів із стройової підготовки.

Кафедра фітнесу КЛБ

Під керівництвом Гетмана Віктора Олексійовича, аналогічно з циклом ігор ЗУП, було започатковано річний цикл спортивних змагань під загальною назвою «Малі Олімпійські ігри». Тоді з ним разом під теоретичним патронажем Теппера Ю.М. працювали Гайнц Олена Олександрівна, Теппер Лідія Михайлівна, Мішутін Олег Петрович.

Кафедра фітнесу КЛБ

Сьомий освітній проект – «Тьютор-2», 2000-2004 роки. Керівник – Зінченко О.П. . Нова команда організаторів: Цимбалюк Катерина, Зінченко Юрій, Каплан Ярослав, Лабунський Михайло, Даєн Андрій, Роїк Тетяна.

До цього часу рейтинг та стратифікація колективу учнів ліцею відбувався лише за наслідками окремих ігор. З середини реалізації цього проекту введений постійно діючий рейтинг, що якісно фіксує і кількісно підсумовує досягнення учнів впродовж усього навчання і спільний для усіх років.

Управлінці 2005

Восьмий освітній проект – «Лідер-2», 2001-2005 роки. Керівник – Андруховець П.М.. Учнівська організаційна група – Дубнов Іван, Фаге Павло, Ярошенко Олександр, Єщенко Марія, Шоптенко Олена, Сіренко Ганна.

Реалізовуючи даний освітній проект, на базі окремих тематичних проектів були створені майстерні: управління, технологій та PRу (докладніше про майстерні див. нижче). Також введений ще один напрямок діяльності ЗУП«Диспут».

Управлінці 2006

Дев’ятий освітній проект – «PR» 2002-2006 роки. Керівник – Кузьменко Л.І.. Команда організаторів: Запорожець Дарина, Фартушна Анастасія, Михальченко Олена, Корнієнко Катерина.

Цей проект став логічним продовженням попереднього створення майстерні PRу, а також усвідомлення необхідності не лише відтворення спроектованої педагогічної технології
з альтернативними існуючим принципами і формами навчання, але й трансляції нашого досвіду поза межі експериментальних майданчиків, на яких створювалася ЗУП.

Кожен проект, крім керівника, мав куратора чи кілька кураторів, завдання яких у ЗУП – допомагати учням будувати індивідуальні траєкторії в освіті та житті.

Послідовність коротко описаних вище освітніх проектів, навчальний матеріал і навіть зміст яких (але не принципи та форми!) більшою чи меншою мірою було пов’язані з наявними на той час ігропрактиками, здатними їх очолити, можна б розцінити як випадковість. Однак тепер, рефлектуючи зроблене з відстані кількох років саме в цій послідовності ми вбачаємо «залізну» логіку становлення ЗУП. В основі лежать інтелектуальні можливості майбутніх управлінців – проект «Тьютор». Управлінець буде успішним лише тоді, коли його інтелектуальні функції підкріплені волею, дисципліною й режимом – проект «Фітнес». Інтелект і воля управлінця мають реалізуватися у певній організованості, яку потрібно створити, поставити цілі й управляти, – проект «Менеджер». Тепер черга за натхнеником і реалізаторем цілей – проект «Лідер» і формуванням групи прориву, команди – проект «Команда». Нарешті ми приходимо до PRу, як засобу формування позитивного ставлення оточуючого середовища до діяльності управлінця, – проект «PR».

У 1997-98 роках відрефлектовані цілі і завдання управлінської підготовки за роками навчання (див. сх.):

Співорганізація річних циклів Загальної управлінської підготовки

Річні цикли Загальної управлінської підготовки

Перший рік – входження у режим усіх робіт, тренування технік самовизначення та самоорганізації.

Другий рік – тьюторство в малих групах організовують виділені ліцеїсти другого року навчання групові роботи учнів першого року навчання. Тренування технік організації та управ­лін­ня людьми, тобто human resource management (HRM).

Третій рік – тренування в організації великих колективів учнів (50-250 учасників) щодо ігрових імітацій устрою сфер діяльностей. Тренування технік бачення діяльності, реконструкції її устрою, схематизації, проектування належ­ного устрою та його ігрового випробування.

Четвертий рік – зовнішні випробування, виокремлення і накопичення досвіду.

Шевчик О.Г.

Відповідно до відпрацювання технології ЗУП напрямок наскрізних освітніх проектів, пов’язаних з особами їх керівників, усе більше втрачав актуальність. Як зазначалося, в 1998-99 навчальних роках було остаточно сформовано тематизм річного циклу ігор, схему проведення і функціоналізовано відповідальних за них ігропрактиків (співробітники ліцею – реалізатори технології ЗУП), а саме: Господарство – Шевчик О.Г., Фінанси – Андруховець П.М., Право – Степанов Ф.З., Політика – Кузьміна Н.Ю.. Перша (Вступ до ЗУП – сфера освіти), та остання (Відтворення) ігри річного циклу вимагають концентрації зусиль усього колективу. Нагадуємо, що тоді ж освітня інноваційна техно­логія ліцею з кодовою назвою «Профкурс» отримала власну назву – «Початкова управлінська підготовка», початкова – тому, що дає ази і підмурки мистецтва управління.

На 2000 рік технологічна схема реалізації управлінської підготовки була апробована і детально описана. До зазначених вище, у цей рік видається книжка Л.І. Паращенко «Жити і вчитися в Україні», у якій відображені всі аспекти життєдіяльності інноваційного навчального закладу.

Основним процесом для проектувальників став процес відтворення. Необхідність прив’язки освітніх проектів до конкретної людини керівника як майстра відпала. Тому два останні наскрізні освітні проекти – «Лідер-2» та «PR» – були, скоріше, даниною традиції, ніж виробничою необхідністю. Початкову управлінську підготовку «остаточно» було сформовано як педагогічну технологію.

Починаючи з 2006 р. й по нині, основним процесом стає процес відчуження і трансляції технології до інших навчальних закладів. Необхідність трансляції передусім пов’язана з переосмисленням місця технології. Якщо у 1998-1999 роках ми її розуміли як першу сходинку управлінської майстерності, то тепер ставимо акцент на тому, що така підготовка є основою побудови інтелектуальних функцій та формування готовності до дії і її має пройти кожен учень загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня. Тому технологія змінює назву з «Початкової» на «Загальну управлінську підготовку». У зв’язку з цим у 2008 році виходить колективна монографія за редакцією Зінченка О.П. «Загальна управлінська підготовка», в якій представлено принципи, основні поняття та організаційні форми ЗУП, розкрито досвід її реалізації в Київському ліцеї бізнесу.

Структурно-функціональний устрій ЗУП як технології виховання готовності до діяльності.

Технологічною основою дисципліни ЗУП є річний цикл ігор.

Наскрізні освітні проекти до 2006 року виконували в ЗУП функ­ції міжігрової форми навчання. Поступово, починаючи з 2001 ро­ку (другий рік навчання проекту «Тьютор-2») цю функцію перехоплює з між ігрової на доігрову така форма роботи, як тьюторство. Тьюторство – це спосіб підготовки учнів першого року на­вчання до опанування ЗУП і входження в ігровий простір, за яким цю підготовку проводять у малих групах відібрані учні другого року навчання – тьютори. Вони вчать тому, що самі ще не зовсім уміють і чому хочуть навчитися[3]. Основним змістом навчання у цій формі є те, що учні другого року показують новачкам приклад ставлення до навчання у ЗУП та ініціюють в останніх бажання через рік зайняти місце перших.

Климекно В.В.

Як уже було зазначено, крім наскрізних освітніх проектів у рамках ЗУП з 1995 року постійно з’являються, живуть і розоформлюються різні тематичні проекти, для усіх учнів ліцею, незалежно від паралелі. Серед них наймасовішим, найспеци­фіч­нішим і … наймайстернішим був проект з акторської майс­тер­ності «Дракон». Його ідея, становлення, розквіт і завер­шен­ня тісно пов’язані з беззмінним керівником Клименко Вією Во­ло­димирівною. З гуртка акторської майстерності він пере­творився у Творче об’єднання (ТО), став лауреатом багатьох українсь­ких мистецьких конкурсів, отримав звання «народний колек­тив» і проіснував до моменту завершення діяль­ності його ке­рівника в ліцеї, до 2006 року. За наслідками роботи в ТО «Дра­кон» В.В. Клименко в співавторстві з викладачем акторської майстерності В.Д. Бутком видали навчальний посібник «Ваш вихід, Панове», який досі залишається бестселером.

Інші проекти, наприклад, введений у 2001-2002 навчальному році, тренажер схематизації та комунікації «Диспут», стали невід’ємною частиною технологічного процесу ЗУП.

Нідзельська В.М.

Третій вид проектів – зовнішні. Одні з них проектуються як разові («Полікультурність освіти», «Магдебургське право» тощо), а інші відтворюються кожен навчальний рік. Найвідоміший і наймасовіший з них проект за міжнародною освітньою програмою «Модель Організації Об’єднаних націй» в Україні. Провівши модель ООН вперше в 1998 році, ми щорічно відтворюємо її у статусі національного, регіонального чи столичного заходу. Перші два заходи (1998 та 1999 роки) організаційні функції в проекті ділили між собою Кузьменко Л.І., Кузьміна Н.Ю., Нідзельська В.М. та Степанов Ф.З. Починаючи з 2000 року, Валентина Миколаївна Нідзельська є одноосібним і незмінним ке­рівником проекту.

На межі тисячоліть у структурі ЗУП з’явилося ще одне організаційне утворення – майстерні, в яких учні, під керівництвом майстра виконують певні вироби. Мета майстерень – не стільки самі вироби, скільки освоєння способу роботи майстра. У нас було створено три майстерні: управління (майстер – Зінченко О.П.), PR (майстер – Кузьменко Л.І., а згодом Добротвор О.В.) та технологій (майстер – Кравченко В.Д. а згодом Дудчак О.М.). Майстерня управління розробляє проекти всіх ігор та інших заходів, майстерня PRу здійснює їх інформаційну підтримку, а технологій – ІТ-забезпечення.

Як уже зазначалося, окремим напрямком тренувань у ЗУП є психофізична готовність – фітнес. Працює система постійно діючих навчальних змагань, до яких учням потрібно безперервно тренуватися, щоб перемагати. За рахунок таких тренувань впродовж чотирьох років учні мають можливість вийти на побудову власної «Програми будівництва здоров’я». Саме здоров’я ми вважаємо функцією від тих тренувань і ситуацій, через які пройшла людина. Безперервні змагання організовані в річний цикл. До 2007 року спортивний цикл ліцею називався Малими Олімпійськими іграми (організатор – Гетман В.О., а зго­дом Гайнц О.О.), а зараз – Спортивною Лігою чемпіонів (організатор – Теппер Л.М.). Паралельно проводиться система ігрових змагань з національних видів фізкультури та спорту – Козацькі герці. Ведеться облік спортивних успіхів усіх учнів ліцею впродовж року, а в підсумку визначаються чемпіони серед хлопців та дівчат у особистих та командних змаганнях.

Ідеолог програми «Фітенс», організатор і учасник усієї системи психофізичних випробувань від витоків ЗУП і по цей день – Теппер Юрій Миколайович.

Процесуальна частина технології ЗУП відбита у Базовому навчальному плані ЗУП . Базовий навчальний план Київського ліцею бізнесу представлено на цій практичній схемі.

Устрій річного циклу робіт Загальної управлінської підготовки

Устрій річного циклу робіт ЗУП

Оцінка особистих досягнень ліцеїстів. З 2001 року в ліцеї розроблена і працює кредитно-модульна система, яка за результатами участі в заходах ЗУП рейтингує і стратифікує учнів (наприклад на такі групи, як пасив, актив, ігротехніки, організатори), а по закінченню навчання сертифікує кращих. Відповідно до розробленого положення, використовуються сертифікати трьох рівнів. Сертифікація призначена для супроводу і фіксації досягнень учнів в освоєнні програми ЗУП і є свідченням набутих ними кваліфікаційних характеристик. На переконання учнів, сертифікація виступає додатковим стимулом освоєння ЗУП. Для цього учні мають два аргументи: «Я повинен отримати такий-то сертифікат», «Я повинен бути в рейтингу вище учня N; Я повинен бути першим (N-ним) у рейтингу (у випуску)». Опосередковано сертифікація виконує ще одну функцію – в учнів формується модальність належного, тобто «Я повинен…», а не виправдально-обмежуючого «Тому, що…»

Рейтингова система має дві складові: кількісну і якісну. Якісна складова відображена в останній частині розділу 4 – «Тест на готовність до діяльності». Цей тест введений у 2010 році. До цього стратифікація учнів відбувалася за таким комплексом характеристик: стійкість до стресу, лідерство, дисциплінованість, відкритість до нового, командність.

У кількісній складовій учні орієнтуються на те, щоб за 2-4 роки отримати 100 кредитів.

Якщо учень по закінченню програми ЗУП набрав 50 кредитів, він отримує сертифікат третього ступеню без специфічної кваліфікації. Якщо учень по закінченню програми ЗУП на­брав 80 кредитів, він отримує сертифікат другого ступеню з кваліфікацією «Менеджер». Сертифікат 1 ступеню з кваліфікацією «Управлінець» видається учням, які набрали 100 кредитів, за умови, що вони успішно спроектували і реалізували кілька (від двох) ліцейських ігор.

Сертифікація учнів у ЗУП введена з 2004 року і згідно з її Положенням, сертифікати І ступеню вручені також усім достойним випускникам, які навчалися до 2004 року.

З 2005 р. разом з сертифікатами І ступеню учні отримують спеціальний нагрудний значок, що символізує управлінську кваліфікацію (рис.).

Логотип Загальної управлінської підготовки

Завершуючи короткий екскурс в історію становлення основ миследіяльнісної педагогіки та дисципліни «Загальна управлінська підготовка» в Київському ліцеї бізнесу, вважаємо необхідним назвати номінантів сертифікатів Першого та Другого ступенів, які здобули кваліфікаційні якості «Менеджера» та «Управлінця».

№ № ПІБ Сертифікат № сертифікату Нинішня діяльність
1998 рік
Шоптенко Вячеслав ПЕРШИЙ 1 Інститут освітніх технологій Академії народного господарства при Уряді Російської Федерації, заступник директора з інновацій; ТОВ «Бізнес-лабораторія», Генеральний директор
Фурманчук Анна ПЕРШИЙ 2
1999 рік
Маєвська Катерина ПЕРШИЙ 3 РА Pardigm Consulting Group 2634502;
Джижуленко Оксана ПЕРШИЙ 4 Міністерство Фінансів, провідний фахівець
2000 рік
Кругляк Валерія ПЕРШИЙ 5 Технічний університет м. Ільменау (Німеччина), аспірантка кафедри электрического энергоснабжения
Ткачук Марія ПЕРШИЙ 6
2001 рік
Пітякова Марія ПЕРШИЙ 7 ITCG Digital Agency, Client Service Director, партнер
2002 рік
Гоношиліна Марина ПЕРШИЙ 8 ТОВ «Бізнес-лаборато­рія», керівник тренінгових програм
Дядюра Антон ПЕРШИЙ 9 ТОВ "АБС Трейдінг",керівник
Єрко Галина ПЕРШИЙ 10 Київська обласна державна адміністрація, відділ іноземних інвестицій головного управління економіки, головний спеціаліст
Ткачук Галина ПЕРШИЙ 11 Стипендіат програми Міністра Культури та Народної Освіти Польщі «Гауде Полонія».
2004 рік
Зінченко Юрій ПЕРШИЙ 12 Ракетно-двигунобуді­вельна компанія ВАТ «Кузнєцов» (Росія), помічник Виконавчого директора
Цимбалюк Катерина ПЕРШИЙ 13 «Фокстрот», директор магазину
Каплан Ярослав ПЕРШИЙ 14 ТОВ «Бізнес-лаборато­рія», комерційний директор
Лабунський Михайло ПЕРШИЙ 15 VAB банк, ризик менеджер
Даєн Андрій ПЕРШИЙ 16 ВОЛЯ, менеджер відділу забезпечення продаж.
Роїк Тетяна Другий 001 Видавництво "Економіка" керівник корпоративних проектів і коммунікацій
Бондаренко Сергій Другий 002 Інститут екранних мистецтв ім. І. Миколай­чука (ІНЕМ), студент факультету кінотелемистецтва
Богуславсь­ка Оксана Другий 003 НВП "Аеротехніка", менеджер ЗЕД
Гудименко Катерина Другий 004 Maastricht University (Нідерланди), студентка магістратури Work&Organizational Psychology.
Сидоренко Оксана Другий 005 Аспірантка Інституту журналітики.
2005 рік
Дубнов Іван ПЕРШИЙ 17 ТОВ «Бізнес-лабораторія», Національний координатор SIFE Україна
Єщенко Марія ПЕРШИЙ 18 Університет Sciences Po (Париж), магістерська програма
Фаге Павло ПЕРШИЙ 19 Cornell University, S.C. Johnson Graduate School of Management, студент MBA
Ярошенко Олександр ПЕРШИЙ 20 Компанія SMILE (емоцій­ні подарунки), менеджер з корпоратив­них продаж.
Сіренко Анна Другий 006 ПІІ «Лукойл-Україна», провідний спеціаліст групи перспективного розвитку
Шоптенко Олена Другий 007 Хореограф, постановник, телеведуча
Резнікова Анастасія Другий 008 Телеканал ICTV, заступник керівника з закупівель
2006 рік
Запорожець Дарина ПЕРШИЙ 24 Київський ліцей бізнесу, проектний менеджер
Михальченко Олена ПЕРШИЙ 21 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, студентка магістратури юридичного факультету
Фартушна Анастасія ПЕРШИЙ 22 GFT Trade corp (New York, NY, USA), власник; КНУ ім. Т.Г. Шев­чен­ка, студентка ма­гістратури філософсь­кого факультету
Корнієнко Катерина ПЕРШИЙ 23 Журнал «Статтус. Экономические известия», фотограф-кореспон­дент.
2007 рік
Демчук Ірина ПЕРШИЙ 25 "ТОВ "Біржа-сервіс", практикантка
Максимчук Святослава ПЕРШИЙ 26 Фрілансер, США
Нікулова Олександра ПЕРШИЙ 27 Національний університет Києво-Могилян­ська академія, студент­ка юридичного факуль­тету
Матузенко Вадім Другий 010 ГАЛА радіо
Шайхалієва Юна Другий 011 Верховна Рада України, Помічник-консультант народного депутата України
Затуливітер Валерія Другий 012 Київский національний університет будівництва та архітектури, студентка архітектурного факультету
Мжельська Юлія Другий 013 ТОВ "Голден Тайл", аналітик дебіторської заборгованості, бухгал­тер
Вєзєлєв Євген Другий 014 Студент Інституту міжнародних відносин
Рог Олег Другий 015 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьма­на, студент факультету управління персоналом та маркетингу.
Леонова Євгенія Другий 016 Київський торгово-економічний університет (КНТЕУ), студентка факультету громадського харчування, готельного господарства і туризму; Hotelschool Den Haag, Нідерланди
Романчук Андрій Другий 017 Міжнародний правовий центр "EUCON", помічник юриста; Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, студент юри­дичного факультету
2008 рік
Архіпов Антон ПЕРШИЙ 28 Академія адвокатури України, студент юридичного факультету
Семенко Анастасія ПЕРШИЙ 29 Національний університет Києво-Могилян­сь­ка академія, студент­ка факультету гумані­тарних наук.
Коломійчук Андрій ПЕРШИЙ 30 Благодійний Фонд «Майбутня країна», перший заступник голови міжнародного департаменту»
Жукова Катерина ПЕРШИЙ 31 Телеканал «Гама», жур­налістка; солістка групи "7 Небо"
Григоренко Вікторія ПЕРШИЙ 32 Національний університет Києво-Могилян­ська академія, студент­ка факультету еконо­міч­них наук
Козієнко Руслана Другий 018 Студентка
Закорко Марія Другий 019 Національний університет біоресурсів та природокористування (НУБіП), майбутній інженер-технолог з деревообробки; Київ­сь­кий національний будівельно-архітектур­ний університет (КІБІ), студент­ка факультету менеджмен­ту
Стрекаль Олег Другий 020 Альфа Банк Україна, фахівець відділу супро­воду інвестиційних проектів.
Довжук Віталій Другий 021 Міжнародна маркетингова компанія GFK Україна, соціолог; Національний технічний університет (КПІ), студент факультету соціології;
Петрик Дмитро Другий 022 Національний технічний університет (КПІ), студент факультету при­кладної математики
2009 рік
Кобзаренко Марія ПЕРШИЙ 33 Університет «КРОК», студентка
Вітовтова Марина ПЕРШИЙ 34 Національний технічний університет (КПІ), студентка факультету маркетингу і менеджменту
Мурашко Вероніка ПЕРШИЙ 35 Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФТ), студентка факультету міжнародної економіки і менеджменту
Другий 023
Кручан Аліна Другий 024 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьма­на, студентка кредитно-економіч­ного факультету
Тінкевич Крістіна Другий 025 Київський інститут міжнародних відносин, студентка факультету міжнародних відносин
Павловський Антон Другий 026 Національний технічний університет (КПІ), студент факультету маркетингу і менеджменту
2010 рік
Теппер Анастасія Перший 36 Університет «КРОК», студентка факультету економіки підприємства
Литвинчук Катерина Другий 027 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьма­на
Валуйсков Станіслав Другий 028 Університет «КРОК», студент факультету міжнародних відносин.
Нефьодова Юлія Другий 029 Національний університет Києво-Могилян­ська академія
Палайда Юлія Другий 030 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, студентка юридичного факультету
2011 рік
Валуйсков Олександр Перший 37 Академія Лазарського (Варшава, Польща), майбутній студент факультету організації бізнесу
Ревнова Аліса Другий 031 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, студентка факультету журналістики
Бакурова Богдана Другий 032 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, міжнародна економіка

2012 рік

Мостовенко Денис

Другий

033

Майбутній студент

Кухтін Аркадій

Другий

034

Майбутній студент

Костенко Антоній

Другий

035

Майбутній студент

Сертифікат Третього ступеню за період 2004-2012 рр. отримали 365 учнів, а всього з 1994 по 2012 рік через технологію ЗУП пройшло 901 учень.

У 2011 році дисципліна «Загальна управлінська підготовка» Київського ліцею бізнесу отримала бронзову медаль Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади 2011» у номінації «Упровадження у навчально-виховний процес середнього освітнього навчального закладу інноваційних педагогічних технологій».

Ліцей є лідером галузі Національного бізнес-рейтин

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.